Werkwijze


De behandeling start doorgaans met psycho-educatie; informatie en uitleg over je klachten. Hierdoor worden de klachten meer inzichtelijk en kun je ze beter begrijpen. We zullen de behandeling zoveel mogelijk op maat maken door gebruik te maken van die interventies die het best aansluiten op jouw specifieke situatie en hulpvraag.

Doordat emoties en gedachten nauw verbonden zijn met het lichaam, zullen we tijdens de sessies ook aandacht besteden aan de signalen die je lichaam afgeeft. Desgewenst kunnen we in de behandeling gebruik maken van lichaamsgerichte interventies. De behandeling kan worden afgesloten met terugvalpreventie zodat je ook in de toekomst vroegtijdig (door jouw persoonlijke signalen te leren herkennen) kunt ingrijpen wanneer het minder goed met je gaat.

Contact:

info@psychologiepraktijkkoster.nl
06-82159240

Leef Schiedam
Over de Vesten 1
3116 AD Schiedam


Werkdagen: maandag(ochtend), afwisselend dinsdag-/donderdagochtend