Tarieven en vergoedingen

In 2023 heb ik met alle zorgverzekeraars contracten afgesloten. Dit betekent dat psychologische behandeling binnen mijn praktijk in dit jaar geheel zal worden vergoed. Wel zal de zorgverzekeraar per kalenderjaar aanspraak maken op (het resterende deel van) je eigen risico (standaard is dat € 385,- in 2023, let op of je dit bedrag niet zelf hebt verhoogd). Dus wanneer de behandeling over twee kalenderjaren doorloopt, dan zal de zorgverzekeraar voor beide jaren het eigen risico verrekenen.

In 2024 zal ik alleen nog met zorgverzekeraars DSW, Zilveren Kruis en Caresq (en de daaronder vallende labels) een contract afsluiten.

Het tarief van een sessie verschilt per zorgverzekeraar en bedraagt een percentage van het door de NZa vastgestelde maximale tarief. 
 Voor een overzicht van de tarieven per zorgverzekeraar: DSW, Zilveren Kruis, Caresq  
 

Tarieven TRE
Een individuele TRE sessie kost € 95,-. Een eerste sessie duurt 1½ uur, volgende sessies 1¼ uur. TRE sessies komen niet in aanmerking voor vergoeding door de zorgverzekeraar.


Mocht je niet naar de afspraak kunnen komen dan is het prettig als je mij dit uiterlijk 24 uur voor de afspraak laat weten (per mail of telefonisch), de afspraak kan dan kosteloos geannuleerd worden. Wanneer de afzegging binnen 24 uur voor aanvang van de afspraak is (of wanneer je helemaal niet afzegt), wordt € 50,- in rekening gebracht vanwege de al gereserveerde tijd. Deze factuur kan niet gedeclareerd worden bij je zorgverzekeraar.

Contact:

info@psychologiepraktijkkoster.nl
06-82159240

Leef Schiedam
Over de Vesten 1
3116 AD Schiedam


Werkdagen: maandag(ochtend), afwisselend dinsdag-/donderdagochtend